วันอาทิตย์ 21 ต.ค. 2018

ข้อความต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ Haiyuantools.com

 

นำเข้าสินค้าดี มีคุณภาพ ราคามาตรฐาน การบริการรวดเร็ว ซื่อตรงและเป็นธรรม

บริษัท ไห่หยวน ทูลส์ จำกัด  จัดตั้งดำเนินธุรกิจเมือวันที่ 8 เดือน เม.ย  พ.ศ 2552 โดย สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 3/74 -75  หมู่ 2   ถนน พระราม 2 ซ.3 แขวง บางมด เขต จอมทอง กรุงเทพมหานคร  10150 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ  การนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภท เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือช่าง ภายใต้ตราสินค้า   HAIYUAN - HY- BOSUN - DCA - DEVON    สามารถครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย