วันอาทิตย์ 21 ต.ค. 2018

Shop Address

การติดต่อ

ที่อยู่:
บริษัท ไห่หยวน ทูลส์ จำกัด

3/74 - 75 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ซอย 3

แขวงบางมด
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์: 0-2874-2899

โทรสาร: 0-2874-2898

โทรศัพท์เคลื่อนที่: 08-7696-6426

http://www.haiyuantools.com

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก